GOOGLE DRIVE UNLIMITED

650.000,00 đ

Tài khoản google drive unlimited, là tài khoản 100% từ google sản phẩm chính hãng. Loại tài khoản google drive unlimited này dùng cho tất cả mọi người, cá nhân, sinh viên, công ty. K2V DEVELOPMENT mua tài khoản trực tiếp từ google. Được cài đặt theo gmail của người mua, dung lượng ổ đĩa unlimited, sử dụng mãi mãi.

Còn hàng

Mô tả

Tài khoản google drive unlimited, là tài khoản 100% từ google sản phẩm chính hãng. Loại tài khoản google drive unlimited này dùng cho tất cả mọi người, cá nhân, sinh viên, công ty. K2V DEVELOPMENT mua tài khoản trực tiếp từ google. Được cài đặt theo gmail của người mua, dung lượng ổ đĩa unlimited, sử dụng mãi mãi.

Thông tin bổ sung

⭐ Team Drive

UNLIMITED

⭐ Space of Google Drive

UNLIMITED

⭐ Space of Google Photos

UNLIMITED

⭐ Sharing with your friends and family

UNLIMITED

⭐ UPLOAD files

to 5TB each.

⭐ Dung lượng

Không giới hạn

⭐ Tên người dùng

Tùy chỉnh

⭐ Bảo hành

15 Năm

⭐ Bộ nhớ

dùng chung

⭐ Thời gian

Sử dụng Vĩnh Viễn