facebook ads

Một số khái niệm định nghĩa khác về quảng cáo facebook ads

QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS QUẢNG CÁO ONLINE

Giá thầu quảng cáo facebook là gì ?

Giá thầu quảng cáo tức là mức chi phí mà các bạn chấp nhận chi trả cho:

– Mỗi lượt tương tác

– Mỗi lượt cài đặt ứng dụng

– Mỗi lượt truy cập web

– Mỗi lượt điền thông tin vào form

– Hay mỗi lượt tiếp cận của người dùng vào quảng cáo. . .

Khi triển khai quảng cáo Facebook ads các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh giá thầu thủ công, cách tốt nhất các bạn nên để Facebook tự động điều chỉnh giá thầu nhằm đảm bảo quảng cáo sẽ hiển thị, tiếp cận khách hàng theo đúng yêu cầu của các bạn.

facebook ads
facebook ads

Tài khoản quảng cáo facebook là gì ?

Tài khoản quảng cáo tức là tài khoản được sử dụng để chạy quảng cáo. Nếu muốn chạy Ads Facebook, yêu cầu đầu tiên là các bạn cần có tài khoản quảng cáo trước đã

Hiện tại đang có 2 loại tài khoản quảng cáo. Bao gồm:

– Tài khoản quảng cáo cá nhân

– Tài khoản Facebook Bussiness

Phiếu giảm giá quảng cáo facebook là gì ?

Theo định nghĩa từ chính Facebook thì phiếu giảm giá quảng cáo được xem là một hình thức thanh toán phí quảng cáo trên Facebook. Có nhiều loại phiếu giảm giá, và tùy thuộc vào từng loại phiếu giảm giá mà các bạn có, các bạn có thể thanh toán chi phí quảng cáo trên Facebook hay Instagram tùy các bạn

Làm thế nào để nhận được phiếu giảm giá quảng cáo. Có 2 cách:

– Các bạn có thể nhận được phiếu khuyến mãi từ Facebook thông qua các khuyến mãi đinh kỳ trong các sản phẩm thuộc Facebook, hoặc là từ facebookmail.com

– Hoặc nhờ vào mối quan hệ với các trang web, công ty là đối tác của Facebook

Các bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá này để thanh toán một phần chi phí quảng cáo hoặc 100% chi phí trên chiến dịch

 Liên hệ:
Email: k2vdevelopment@gmail.com
Mobile: 0816.25.52.15 (zalo, viber)
Skype: k2vdevelopment