Viết bài chuẩn Seo như thế nào ?

Hôm nay chuyên seo top online sẽ nói về vấn đề bài viết chuẩn seo là như thế nào ? Hay content chuẩn seo là như thế nào ? 

Như các bài giới thiệu lúc trước về các định nghĩa, các khái niệm về seo, content, backlink, anchor link, text link,…Hôm nay chuyên seo top online sẽ nói về vấn đề bài viết chuẩn seo (contetn chuẩn seo), cấu trúc của bài viết chuẩn seo, có gì bên trong của bài viết chuẩn seo,…

bài viết chuẩn seo
bài viết chuẩn seo

Chuyên seo top online sẽ nói về vấn đề cấu trúc cơ bản của một bài viết chuẩn seo bao gồm những thành phần nào. Cấu trúc cơ bản của một bài viết chuẩn seo (content chuẩn seo) bao gồm:

  • Tiêu đề chính (Main Title)

Tiêu đề chính súc tích ngắn gọn nhiều, bao hàm ý nghĩa tổng quát, dễ hiểu. Sẽ có lợi cho việc seo lên top google.

Tiêu đề chính không trùng lặp với bất cứ tiêu đề nào khác, là duy nhất. Nếu bị trùng lặp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc seo lên top google.

headline
headline

Tiêu đề chính không chứa các từ phản động, các từ dung tục, các từ spam,…sẽ dễ bị google đưa vào danh sách blacklist, và sẽ khó lên hạng top 1 trên google, trường họp xấu nhất là không bao giờ được google đưa vào danh sách index trên google.

Tiêu đề chính không chứa các ký tự đặc biệt, không phản cảm, không gây kích động,…mặc dù thực tế có thể đưa vào các icon, ký tự đặc biệt nhưng như vậy sẽ khó lên top online google.

  • Tiêu đề phụ (Sub Title)

Tiêu đề phụ dùng để triển khai thêm những ý mà tiêu đề chính có thể chưa biểu đạt được hết.

Tiêu đề phụ súc tích ngắn gọn nhiều, bao hàm ý nghĩa tổng quát, dễ hiểu. Sẽ có lợi cho việc seo lên top google

Tiêu đề phụ không trùng lặp với bất cứ tiêu đề nào khác, là duy nhất. Nếu bị trùng lặp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc seo lên top google.

Tiêu đề phụ không chứa các từ phản động, các từ dung tục, các từ spam,….sẽ dễ bị google đưa vào danh sách blacklist, và sẽ khó lên hạng top 1 trên google, trường họp xấu nhất là không bao giờ được google đưa vào danh sách index trên google.

Tiêu đề phụ không chứa các ký tự đặc biệt, không phản cảm, không gây kích động,…mặc dù thực tế có thể đưa vào các icon, ký tự đặc biệt nhưng như vậy sẽ khó lên top online google.

 
tiêu đề phụ
tiêu đề phụ

Tiêu đề phụ có thể đặt làm các thẻ H1, H2, H3, H4,…điều này sẽ có ợi cho việc google phân loại nội dung cần thiết cho một bài viết.

Tiêu đề phụ có thể đặt in nghiệng, in đậm, in hoa,..vừa có thể làm đẹp nội dung thể hiện, vừa có thể cho google biết mình cần seo top online từ khoá nào và từ đó được thể hiện bằng cách đánh dấu in nghiêng, in hoa, in đậm.

Tiêu đề phụ có thể dùng để chia thành các mục bên trong nội dung cần thể hiện.

Tiêu đề phụ dùng để làm các ý nhấn mạnh, dùng làm các nội dung gợi nhớ gợi ý bên trong nội dung.

    1
  • 2
k2vdevelopment
k2vdevelopment

Những bài viết cũ Seo Top Online

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial