Seo onpage là gì? Phương pháp tối ưu seo website trong seo onpage

GIỚI THIỆU VỀ SEO WEBSITE KỸ NĂNG SEO WEBSITE

Seo onpage là quá trình tối ưu hóa nội dung website để cho thân thiện hơn với các bộ máy tìm kiếm, là nền tảng quyết định tính lâu dài trong dịch vụ seo website. Một website seo tốt cần tối ưu cơ bản các vấn đề sau :

– Tối ưu thẻ title

– Tối ưu thẻ meta keywords

– Tối ưu thẻ meta description

– Các thẻ h1, h2, h3

– Tối ưu seo friendly ( Đường dẫn thân thiện )

– Tối ưu các thẻ alt, dung lượng, trong hình ảnh

– Tối ưu mật độ từ khóa ( keywords density )

– Xây dựng sitemap cho website

– Tối ưu external link ( link trỏ ra ngoài )

– Tối ưu internal link

– Tốc độ load website phải nhanh, khi bạn đã tối ưu hết tất cả các vấn đề nêu trên, một yêu cầu rất quan trọng trong seo website nữa là giao diện phải phù hợp với nội dung website, đẹp để lấy lại các return visits. Chúc các bạn thành công.

Liên hệ:
Email: k2vdevelopment@gmail.com
Mobile: 0816.25.52.15 (zalo, viber)
Skype: k2vdevelopment