SEO Offpage là gì?

SEO Offpage là gì?


seo offpage

SEO off-page là việc làm tăng các liên kết từ các trang web từ bên ngoài đến website của bạn (backlink). Các công cụ tìm kiếm xếp hạng website của bạn cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó một trong những yếu tố quan trọng nhất là việc trang web của bạn được dẫn link liên kết từ các trang web khác có độ uy tín cao. Điều quan trọng của SEO Offpage nằm ở 3 yếu tố chính:

  1. Xây dựng liên kết (Link Building)
  2. Xã hội truyền thông (Social Media)
  3. Xã hội đánh dấu (Social bookmarking)